Avenbok

Avenbok   (Carpinus betulus)


Höjd: 12-15 m


Bredd: 8-10 m


Härdighet: Zon 1-4


Beskrivning: Långsamväxande, pyramidal krona som blir bredare på

äldre träd.


Färg: Skirt gröna blad om våren och senare gul höstfärg


Jord: Humusrik och kalkrik jord


Egenskaper: Lämplig som solitär-, park-, landskapsträd och klippta häckar


Växtplats: Sol-halvskugga (tål även djup skugga)


Plantavstånd: 3st/m


Övrigt: En avenbokhäck ger ett gott insynsskydd även vintertid.

Platorna behåller de flesta av sina blad, som under hösten

blir kopparbruna.

Man toppar inte plantorna förrän önskad höjd på häck är uppnådd.

Detta gör man genom att låta toppskottet klättra på ett bambustöd.

Beskärning görs därefter under JAS. (juli, augusti, september)